Home > Blossary: Buddhismus
Tento blosář obsáhne některé vybrané pojmy z buddhismu.

Category: Religion

9 Terms

Created by: roozaarkaa

Number of Blossarys: 16

My Terms
Collected Terms
French, Canadian (CF)
Compare Language

Karma je princip, který se zabývá příčinou a následkem. Karma znamená, že pokud budou naše skutky a záměry dobré, budeme mít dobrou karmu a budeme štastní, zatímco pokud naše záměry a skutky budou ...

Domain: Religion; Category: Buddhism

Historie buddhismu v Indii sahá až do 6.-5. století př. n. l., kdy celá Indie procházela obrovskou náboženskou proměnou, která souvisela s bohatnutím měst z obchodu. Dřívější náboženské představy ...

Domain: Religion; Travel; Category: Buddhism; Travel sites

Dharma je indický koncept, který se nevyskytuje jen v buddhismu, ale i v hinduismu, sikhismu a džinnismu. Každé náboženství významovou rovinu dharmy trochu posunuje a v samotném buddhismu má dharma ...

Domain: Religion; Category: Buddhism

Čtyři vznešené pravdy tvoří základ Buddhova učení. Prostřednictvím jejich intuitivního pochopení se mají buddhisté pokusit dosáhnout nirvány. Buddha je poprvé formuloval v Dharmačakrapravartana-sútře, ...

Domain: Religion; Category: Buddhism

Váránasí neboli také Bánarasí, Benáres či Kásipura je starodávné město ležící na březích Gangy. Váránasí je nejposvátnějším místem ze sedmi svatých míst hinduismu a džinnismu a hrálo také důležitou ...

Domain: Religion; Travel; Category: Buddhism; Travel sites

Meditace je způsob, který má napomoci meditujícímu nalézt cestu do vlastního nitra. Nejedná se o útěk ze světa, ale o cestu do nitra světa. Cílem meditace je také porozumět neosobnímu charakteru ...

Domain: Religion; Category: Buddhism

Buddha neboli Siddhārtha Gautama byl Ind, který žil někdy mezi 6. a 5. st. př. n. l a na jehož praktikách bylo buddhistické učení založeno. Buddha znamená doslova "probuzený" nebo ...

Domain: Religion; Category: Buddhism

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  

RexPerkins

Cool you write, the information is very good and interesting, I'll give you a link to my site. Dr. David Parrott

06:16, 3 May 2022

RexPerkins

Cool you inscribe, the info is really salubrious further fascinating, I'll give you a connect to my scene. check this out

06:36, 6 April 2022

RexPerkins

It is somewhat fantastic, and yet check out the advice at this treat. Jamaican products

05:37, 28 March 2022

RexPerkins

Your blogs further more each else volume is so entertaining further serviceable It appoints me befall retreat encore. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates. Profi Grill Tipp

10:10, 15 March 2022

RexPerkins

Excellent read, Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. italienischer Latte Macchiato

09:58, 15 March 2022

RexPerkins

Very interesting information, worth recommending. However, I recommend this: Land Clearing DeLand

08:57, 8 March 2022

RexPerkins

I personally use them exclusively high-quality elements : you will notice these folks during: Termite Treatment Orlando

10:02, 8 March 2022

RexPerkins

Awesome dispatch! I am indeed getting apt to over this info, is truly neighborly my buddy. Likewise fantastic blog here among many of the costly info you acquire. Reserve up the beneficial process you are doing here. 인터넷카지노

22:38, 3 March 2022

RexPerkins

I propose merely very good along with reputable data, consequently visualize it: North American Bancard Agent Program

12:03, 17 February 2022
My other Blossarys

some of the law terms I came across.

Category: Law

By: roozaarkaa

This blossary will list some of the scariest ...

Category: Entertainment

By: roozaarkaa

Tento blosář představí jednotlivé státy USA a ...

Category: Geography

By: roozaarkaa

Tento blosář se pokusí poskytnout náhled do světa ...

Category: Business

By: roozaarkaa