Home > Blossary: Management
Technical terms used in the management area

Category: Business

1 Term

Created by: andreia33

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Khách hàng hài lòng - khách hàng nhận thức của các văn bằng để mà nhu cầu của họ đã được đáp ứng. Sự hài lòng có thể cảm nhận như là một phần thưởng bằng quy trình tốt quyết định thực hiện bởi khách ...

Domain: Business administration; Category: Business management

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Đăng  
Other Business Blossarys

TPE steht für Thermoplastic Elastomer, manchmal ...

Category: Business

By: mylovedoll

https://www.syodoll.com/sexpuppen.html ...

Category: Business

By: mylovedoll

India App Developer - A Leading Android app ...

Category: Business

By: appdevelopersindia

International Logistics management is key to ...

Category: Business

By: jay-tradologie