juliedinh

Vietnam

99 Terms    0 Blossaries    0 Followers    13468 Viewers

juliedinh

Vietnam

99 Terms    0 Blossaries    0 Followers    13468 Viewers

juliedinh's Terms

phương trình phân tử

Chemistry; General chemistry

Một phương trình phân tử là một phương trình hóa học cân bằng trong đó các hợp chất ion được viết dưới dạng công thức phân tử thay vì dạng ion. Ví dụ AgNO3(aq) + NaCl(aq) = ...

kali

Agricultural chemicals; Potassium fertilizers

Kali là nguồn phân bón kali duy nhất; không có nguốn thay thế khả thi. Lân giúp cải thiện khả năng phòng bệnh cũng như chất lượng cây rồng, và giúp tăng năng suất Từ potash có ...

tàu sân bay hợp đồng

Transportation; Ocean shipping

Ngoại trừ những công ty vận tải phổ biến,bao gồm bất kỳ người nào vận chuyển hành khách hoặc hàng hóa theo hợp đồng với chi phí thỏa ...

Followers(0) View all

juliedinh doesn't have any followers yet.

Following(0) View all

juliedinh is not following any users.